13/06/2010 - 10:55

Trên 95% tổ chức cơ sở đảng đã đại hội xong

* ĐẢNG BỘ QUẬN Ô MÔN: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận

(CT)- Tính đến ngày 10-6-2010, toàn Đảng bộ thành phố có 651 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã đại hội (ĐH) xong, đạt 95,04%. Trong đó, có 12/14 đảng bộ quận, huyện và tương đương đã hoàn thành ĐH cấp cơ sở, còn lại hai Đảng bộ: Khối cơ quan Dân Chính Đảng hiện đã đạt 97,8%; Khối Doanh nghiệp đạt 73,7%. Hiện nay, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành ĐH cấp cơ sở, đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 42-KH/TU của Thành ủy. Trong số TCCSĐ đã hoàn thành ĐH, có 208 đảng bộ và 443 chi bộ. Có 85 TCCSĐ thuộc loại hình xã, phường, thị trấn và 566 TCCSĐ thuộc loại hình cơ quan, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp.

* ĐH Đảng bộ quận Ô Môn sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày từ ngày 21 đến ngày 22-6-2010. Đảng bộ quận Ô Môn được Thành ủy TP Cần Thơ chọn làm điểm chỉ đạo ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Để tiến hành tổ chức ĐH Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, thành công tốt đẹp, Thường trực Quận ủy đã phân công các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy chuẩn bị đầy đủ các văn bản phục vụ cho việc điều hành các công việc tại ĐH theo đúng hướng dẫn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Công tác xây dựng văn kiện được thực hiện khá chặt chẽ. Quận đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp trong tiểu ban văn kiện, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, thành viên Mặt trận Tổ quốc... Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đảm bảo đúng qui trình hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Công tác phục vụ ĐH được chuẩn bị chu đáo. Quận ủy chỉ đạo tiểu ban phục vụ khẩn trương tiến hành trang trí hội trường đúng qui định, bố trí chỗ ngồi. Tài liệu cũng đã được in ấn, đóng thành cuốn để cấp phát đầy đủ cho đại biểu dự ĐH. Quận cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong quận phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp; chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đồng thời tổ chức triển lãm hình ảnh thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phục vụ tốt cho ĐH.

S.K

Chia sẻ bài viết