04/03/2021 - 06:36

Trên 703 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 

(CT) - Năm 2021, thành phố phân loại hộ nghèo theo thứ tự ưu tiên, có chính sách hỗ trợ tách đối tượng bảo trợ xã hội ra khỏi hộ nghèo, không có khả năng thoát nghèo; nỗ lực nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, duy trì tỷ lệ hộ nghèo hiện có 0,29% (1.036 hộ nghèo, trong đó, có 337 hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội).

Dạy nghề đan dây nhựa gắn với tạo việc làm cho phụ nữ xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.

Dạy nghề đan dây nhựa gắn với tạo việc làm cho phụ nữ xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.

Năm 2021, toàn thành phố có 12.974 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác vay 643 tỉ đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 37.819 người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Thành phố vận động xã hội hóa xây dựng 500 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ giáo dục khoảng 1.870 học sinh, sinh viên nghèo; dạy nghề gắn với tạo việc làm cho 750 người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số; lồng ghép tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 150 hộ nghèo, cận nghèo. Các quận, huyện xây dựng thêm 48 mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả, với số tiền 4,445 tỉ đồng.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 là 703,384 tỉ đồng.  

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết