09/01/2018 - 16:28

Trà Vinh đầu tư gần 48 tỷ đồng xây dựng chính quyền điện tử 

Tỉnh Trà Vinh đang thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử (giai đoạn 1), với tổng kinh phí gần 48 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, số tiền còn lại ngân sách tỉnh đối ứng. 

Dự án do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm chủ đầu tư, được thực hiện đến năm 2020 tại Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán là Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy mô đầu tư của dự án gồm: xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với mô hình kiến trúc khung Chính phủ điện tử Việt Nam; xây dựng phần mềm về nền tảng chung kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình chính quyền điện tử cấp tỉnh. Đồng thời, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật, tường lửa, hệ thống tường lửa, cân bằng tải, phòng chống tấn công có chủ đích, hệ thống quản trị hoạt động và bảo mật. Ngoài ra, dự án cũng đầu tư hệ thống máy tính và các thiết bị cần thiết khác…

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tỉnh Trà Vinh đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phương thức tiếp xúc các thủ tục hành chính; trong đó chú trọng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính quyền điện tử…

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết