24/07/2021 - 17:48

TP Cần Thơ: Phong tỏa một số cụm dân cư thuộc các phường Thường Thạnh, Ba Láng và Phú Thứ 

(CT) - Ngày 24-7-2021, Chủ tịch UBND quận Cái Răng quyết định phong toả, cách ly y tế các điểm sau, kể từ 11 giờ ngày 24-7-2021:

+ Tiệm photo Bích Lê, căn phòng trọ của ông Ngô Đình Đáng, căn phòng trọ của ông Ngô Thanh Được và 1 kho chứa hàng cặp đường dân sinh cầu Ấp Mỹ, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, diện tích 380m2 gồm 2 hộ 2 nhân khẩu.

+ Từ số nhà 603 đến 615, khu vực 4, phường Ba Láng, chiều dài 200m, diện tích 10.000m2, gồm 16 hộ, 58 nhân khẩu.

+ Từ số nhà 316B đến số nhà 324, khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, chiều dài 300m gồm 19 hộ với 77 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong toả cách ly, tất cả công dân trong khu vực phong toả không được ra khỏi khu vực phong toả, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp khác được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là yêu cầu 5K. Trong thời gian phong toả, phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội cho người dân khu phong tỏa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận và UBND các phường Phú Thứ, Ba Láng, Thường Thạnh có trách nhiệm phân công lực lượng thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ, việc chấp hành quyết định phong toả toàn bộ đoạn đường cách ly; hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết