31/01/2023 - 10:58

TP Cần Thơ đề nghị phê duyệt bản mẫu Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về việc đề nghị xem xét, phê duyệt bản mẫu Tài liệu giáo dục địa phương (GDÐP) TP Cần Thơ - lớp 7.

Một buổi học của học sinh Trường THCS Thị trấn Thới Lai.

Tài liệu GDÐP TP Cần Thơ - lớp 7 được Hội đồng thẩm định nội dung GDÐP thành phố xếp loại "Ðạt" theo quy định tại Thông tư số 33/2020/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT. UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ GD&ÐT phê duyệt tài liệu. Hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu bao gồm: Tài liệu GDÐP TP Cần Thơ - lớp 7 được Hội đồng thẩm định xếp loại "Ðạt" (15 quyển); biên bản kết quả thẩm định tài liệu GDÐP TP Cần Thơ - lớp 7 của Hội đồng thẩm định; thuyết minh về tài liệu GDÐP TP Cần Thơ - lớp 7 đề nghị thẩm định.

Tài liệu GDÐP TP Cần Thơ - lớp 7 là một công trình tổng hợp của 6 chủ đề, kết nối với các môn học, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật, với tổng thời lượng là 35 tiết.  

Tài liệu GDÐP là một bộ phận quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

B.NG 

Chia sẻ bài viết