19/09/2010 - 15:03

Tối ưu kết nối internet với TCP Optimizer

TCP Optimizer là phần mềm gọn nhẹ, miễn phí mà không cần cài đặt, cho phép bạn tối ưu các kết nối internet đơn giản, nhanh chóng mà hiệu quả cao. Phần mềm tương thích Windows 9x/ME/2K/XP/Vista/7, có thể tải về tại địa chỉ http://www.speedguide.net/downloads.php, tải về và chạy trực tiếp mà không cần cài đặt.

Sao lưu cấu hình kết nối hiện tại

Đầu tiên, trước khi tiến hành thực hiện bạn nên thiết lập sao lưu cấu hình hiện tại của phần mềm vì lỡ đâu xảy ra vấn đề về sau bạn vẫn có thể khôi phục lại. Cách sao lưu như sau: Vào menu File, chọn Backup current settings và tìm nơi lưu file cấu hình, xong nhấn Save để lưu lại. Khi muốn phục hồi lại cấu hình cũ, bạn vào File, chọn Restore backed up settings nếu có nhiều bản sao lưu, hoặc chọn Restore Windows Default settings nếu muốn khôi phục lại thiết lập ban đầu của Windows.

Tiến hành tối ưu

Giao diện phần mềm hiện ra, bạn chọn tab General Settings. Tại trường Connection Speed, bạn dùng thước chỉnh tốc độ muốn kết nối. Bạn có thể di chuyển từ tốc độ 56 Kbps đến tối đa là 20.000 Kbps. Con số chọn phụ thuộc vào đường truyền mà bạn đăng ký với nhà cung cấp. Thực chất, tiện ích sẽ thực hiện ngắt những kết nối không cần thiết của hệ thống để nhường kết nối cho những cái cần thiết giúp cải thiện tốc độ mà thôi. Sau khi chọn tốc độ xong rồi, bạn chuyển sang trường Network Adapter selection và chọn card mạng mà mình sử dụng để kết nối internet, thiết lập thông số MTU... Sau đó, bạn đánh dấu chọn trước mục Optimal Settings ở phía dưới cùng và nhấn Apply Settings. Một hộp thoại hiện ra thông báo những thay đổi mà chương trình đã thực hiện với hệ thống, bạn nhấn OK để xác nhận. Tiếp tục, chương trình yêu cầu bạn khởi động lại hệ thống để xác nhận những thay đổi vừa thiết lập, nhấn Yes để hoàn tất việc thay đổi.

Thiết lập nâng cao

Nếu không muốn thiết lập theo mặc định, bạn có thể thiết lập theo lựa chọn tại thẻ Advanced Settings. Tại giao diện hiện ra, bạn nhấn chuột vào lựa chọn Custom Settings và thiết lập các thông số. Sau khi thực hiện thiết lập xong và nhấn Apply Changes, bạn cũng thực hiện các bước xác nhận như mục trên để tốc độ được tối ưu như bạn muốn.

Ngoài ra, chương trình còn cho phép bạn đo tốc độ kết nối MTU tối đa tại thẻ Largest MTU thông qua các kết nối với website mặc định là www.speedguide.net (bạn có thể thay đổi website kiểm tra khác, nhưng speedguide là website đo tốc độ tốt nhất hiện nay), bạn chỉ cần nhấn Start để bắt đầu kiểm tra. Hoặc bạn có thể chỉnh sửa các thông số registry liên quan đến các kết nối tại thẻ Registry... Tuy nhiên, bạn không nên chỉnh sửa các khóa registry này để ảnh hưởng đến hệ thống.

Bạch Đằng

Chia sẻ bài viết