18/09/2020 - 18:46

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

(CT) - Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Ðồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, có 14 tham luận của Ban Tuyên huấn, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương về: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên Quân đội trong tình hình hiện nay; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực cấp ủy - yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên; kinh nghiệm xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, tổ dân phố góp phần đưa thông tin về cơ sở. Bên cạnh đó, Hội nghị được nghe về giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội trong tình hình mới; vai trò công tác tuyên truyền miệng trong phát triển kinh tế - xã hội; một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong thời gian qua…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Các ý kiến tham luận, thảo luận tại hội nghị tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm, giải pháp về công tác tuyên truyền miệng. Các kiến nghị về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của Ban Tuyên huấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và Ðảng ủy trực thuộc Trung ương được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và xem xét giải quyết.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết