14/04/2009 - 09:19

Tổ chức thanh tra độc lập trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn thanh tra độc lập để kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi tại các địa phương. Theo dự kiến, năm nay sẽ có 3 lực lượng thanh tra là: thanh tra cố định, lưu động của các Sở và thanh tra Bộ. Số thanh tra Bộ là cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ sẽ được tăng cường với mật độ dày hơn để đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Chiến khẳng định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra Bộ sẽ hoạt động độc lập, không làm thay công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, phúc khảo và hoạt động thanh tra, kiểm tra thi của địa phương. Khi thấy cần thiết, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và thông báo kịp thời với sở Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp xảy ra những sự việc phức tạp mà ý kiến của cán bộ thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của Ban chỉ đạo thi địa phương, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, phúc khảo thì lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáo về Thanh tra Bộ. Trong khi chờ ý kiến giải quyết của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của Ban chỉ đạo thi địa phương, không để ảnh hưởng đến công việc của các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi.

Sau mỗi buổi thi từng môn, nhóm trưởng thanh tra tại các Hội đồng coi thi phải báo cáo nhanh bằng điện thoại về tình hình tổ chức thi tại Hội đồng coi thi với Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp số liệu báo cáo nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuối buổi thi thứ 5, thanh tra các sở có nhiệm vụ báo cáo nhanh về công tác coi thi về thanh tra Bộ.

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết