21/11/2022 - 10:57

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp linh hoạt, phù hợp 

Tin, ảnh: B.NG

(CT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ vừa hướng dẫn thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (HĐTNHN).

Học sinh Trường THCS Long Tuyền trải nghiệm tại Di tích Lịch sử - Văn hóa Căn cứ Vườn Mận.

Học sinh Trường THCS Long Tuyền trải nghiệm tại Di tích Lịch sử - Văn hóa Căn cứ Vườn Mận.

Theo đó, lãnh đạo các trường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình HĐTNHN bảo đảm thời lượng quy định trong chương trình và bố trí trong mỗi học kỳ một cách hợp lý, khoa học; bố trí thời gian thực hiện linh hoạt phù hợp với điều kiện giáo viên và cơ sở vật chất của trường, không bắt buộc phải bố trí số tiết dạy HĐTNHN đều ở tất cả các tuần. Kế hoạch tổ chức HĐTNHN có sự phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

HĐTNHN trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là hoạt động giáo dục bắt buộc, không có giáo viên riêng để thực hiện. Lãnh đạo đơn vị phân công giáo viên, cán bộ quản lý tham gia thực hiện phù hợp với năng lực; bố trí thực hiện các hoạt động trong khung chương trình chính khóa được thể hiện trong kế hoạch giáo dục, trên thời khóa biểu của nhà trường và được quản lý như các môn học khác. Giáo  viên  chủ  nhiệm  lớp  nếu được  giao  nhiệm  vụ  thực  hiện  HĐTNHN theo kế hoạch của trường thì nhiệm vụ đó không trùng với hoạt động chủ nhiệm lớp. 

Các đơn vị tổ chức HĐTNHN trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học, theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường; loại hình hoạt động chủ yếu là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ. Giờ sinh hoạt dưới cờ và giờ sinh hoạt lớp có thể được dùng để tổ chức HĐTNHN, nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả các giờ sinh hoạt lớp và sinh hoạt dưới cờ đều là giờ HĐTNHN. Lực lượng tham gia, phối hợp tổ chức: giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học, cán bộ tư vấn tâm lý học đường, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN, cán bộ phụ trách Đội, cán bộ quản lý nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong xã hội... 

 

Chia sẻ bài viết