18/09/2019 - 21:11

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng kế hoạch đề ra 

(CT)- Chiều 18-9, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) và Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 97,76% đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tham mưu BTV và Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; chỉ đạo chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần hạn chế, ngăn chặn suy thoái, vi phạm trong Đảng; thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo hoàn thành đại hội MTTQ các cấp của thành phố…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Từ nay đến cuối năm, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; bám sát Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy để tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tham mưu BTV, Thường trực Thành ủy trong chỉ đạo các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến tích cực các mặt công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành Nghị quyết năm 2020 của Thành ủy sát hợp; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của BTV Thành ủy sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 và gợi ý nội dung kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Trung ương; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi mặt để bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, đặc biệt là chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết