20/05/2016 - 21:55

Nhịp cầu dân cử

Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn thành phố

Sau kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri quận Ninh Kiều đề nghị cho biết tình hình triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

- UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 12-5-2015.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 4418/KH-SVHTTDL triển khai "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện để có kế hoạch thực hiện đề án.

- Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai xây dựng 2 đề án nhánh theo quy hoạch được duyệt (Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch). Bên cạnh đó, Sở đang lập dự án tiền khả thi để mời gọi đầu tư các dự án du lịch tại cồn Sơn, cù lao Tân Lộc, Vườn cò Bằng Lăng, Du lịch sinh thái Phong Điền...

Chia sẻ bài viết