29/06/2015 - 09:04

Nhịp cầu dân cử

Tình hình đầu tư các trạm cung cấp nước sạch ở nông thôn

Thực hiện ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các trạm cấp nước sạch ở nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, báo cáo như sau (số liệu đến ngày 30-3-2015):

Trong năm 2015, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMT), thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND thành phố giao vốn thực hiện các công trình cấp nước khởi công mới:

- Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Lộc (công suất 18m3/h, cung cấp cho 295 hộ sử dụng): Hệ thống này đã tổ chức giao thầu triển khai thi công trong tháng 3-2015. Thời gian thực hiện hợp đồng là 154 ngày.

- Hệ thống cấp nước tập trung xã Giai Xuân (công suất 45m3/h, cung cấp cho 400 hộ sử dụng): Đã tổ chức giao thầu triển khai thi công trong tháng 3-2015. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

- Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Xuân (công suất 20m3/h, cung cấp cho 729 hộ sử dụng): Đã tổ chức giao thầu triển khai thi công trong tháng 3-2015. Thời gian thực hiện hợp đồng là 154 ngày.

- Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Thạnh (công suất 800m3/ngày.đêm, cung cấp cho 1.136 hộ sử dụng): Đã tổ chức giao thầu thi công vào cuối tháng 3-2015. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

- Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ (công suất 960m3/ngày.đêm, cung cấp cho 1.499 hộ sử dụng): Đã tổ chức giao thầu thi công vào cuối tháng 3-2015. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Tất cả các công trình trên đều được nhà thầu cam kết hoàn thành trước kế hoạch từ 30 ngày trở lên.

Đồng thời, Trung tâm NS&VSMTNT đã xin ý kiến Ngân hàng thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đồng ý, Ngân hàng thế giới không phản đối) để điều chỉnh dự án Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn TP Cần Thơ (WB6), để đầu tư thêm 2 hệ thống cấp nước tại xã Đông Hiệp và xã Trường Xuân B và mở rộng đường ống tại một số trạm cấp nước nhằm cấp nước cho khoảng 2.819 hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Căn cứ Công văn số 6849/UBND-XDĐT ngày 31-12-2015 của UBND TP Cần Thơ về việc xây dựng mới hai hố chứa rác tại khu xử lý chất thải rắn huyện Cờ Đỏ và xây dựng trạm cấp nước sạch tại xã Đông Thắng huyện Cờ Đỏ, Trung tâm NS&VSMTNT đã lập hoàn thiện và trình xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thắng nhằm phục vụ cho người dân sống quanh khu vực bãi rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Để góp phần đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Trung tâm NS&VSMTNT đã trình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Chia sẻ bài viết