01/04/2018 - 18:30

Tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đó, tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (điểm tối đa của tiêu chí này là 10 điểm), cụ thể như sau: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; người được khen thưởng các loại Huân chương cao quý của Nhà nước theo quy định được điểm 10; công chức, viên chức có học vị tiến sĩ, thạc sĩ; chiến sĩ thi đua toàn quốc; người có giải thưởng quốc gia về nghiên cứu khoa học được điểm 8; thân nhân người có công cách mạng được điểm 7. Một trong các tiêu chí sau được điểm 5, gồm: trong hộ có từ 2 người khuyết tật trở lên hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; trong hộ có từ 2 người từ 70 tuổi trở lên; trong hộ có từ 2 cán bộ, công chức, viên chức trở lên có thâm niên công tác mỗi người trên 10 năm. Một trong các tiêu chí sau được điểm 3, gồm: trong hộ có từ 2 cán bộ, công chức, viên chức trở lên có thâm niên công tác mỗi người trên 5 năm đến dưới 10 năm; trong hộ có 1 người khuyết tật hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng nhiều tiêu chí ưu tiên khác nhau thuộc tiêu chí ưu tiên do UBND thành phố quy định thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2018.

TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết