18/05/2019 - 18:26

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm, hành động thiết thực 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân TP Cần Thơ đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy về kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này tại thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trần Việt Trường cho biết:

 

- Ba năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị TP Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII nghiêm túc. Bên cạnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tất cả cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) cam kết, đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Qua đó, hầu hết CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt các cấp đều tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, làm nhiều việc tốt, nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, quan tâm giải quyết những bức xúc của nhân dân, xây dựng và tăng cường niềm tin của nhân dân…

* Thưa đồng chí, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan Thường trực tham mưu BTV Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 3 năm thực hiện Chỉ thị quan trọng này gắn với NQTW4 khóa XII?

- Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 khóa XII, thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết này cũng như các kế hoạch thực hiện của Thành ủy được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Qua đó, CB, ĐV có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên; cơ bản khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trong thực thi công vụ. Hầu hết CB, ĐV đã đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân; giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian nhận và trả kết quả. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố. Năm 2018 chỉ số PCI của thành phố được xếp hạng 10/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2015.

Chúng tôi nhận thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 khóa XII đã ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm, như: thu hồi các dự án chậm triển khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng; xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong thành phố đã quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Tính từ năm 2016 đến nay, thành phố vận động hơn 200.000 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo dịp lễ, Tết; vận động các nguồn lực xây 1.293 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo…

* Thưa đồng chí, trong những tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương, khen thưởng 3 năm qua, chắc hẳn có nhiều mô hình mới, cách làm hay có thể nhân rộng?

- Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, thành phố có hơn 150 tập thể, hơn 200 cá nhân được Thành ủy và UBND thành phố tuyên dương, khen thưởng và hàng ngàn tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố tuyên dương, khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã và đang được các cơ quan báo chí thành phố thông tin, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa khắp thành phố. Có thể kể ra một số mô hình, cách làm hay, như: mô hình thực hiện nhật ký “Làm theo Bác”; mô hình “Sổ tay rèn luyện đoàn viên”; mô hình sổ tay “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; mô hình phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII; mô hình tổ chức kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ để ĐV tự soi rọi bản thân; mô hình thực hành tiết kiệm, “tương thân, tương ái”; mô hình cấp ủy, chính quyền tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của ĐV ở cơ sở và người dân để giải quyết nhưng bức xúc ở cơ sở… Những mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

Các  điển hình 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm trong Lễ báo công dâng Bác tại Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

* Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nào cần phải khắc phục, thưa đồng chí?

- Theo tôi, một số hạn chế cần khắc phục là một vài nơi cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể. Một số CB, ĐV xây dựng bản kế hoạch của cá nhân mang tính hình thức, đối phó hoặc sao chép lẫn nhau. Nhiều nơi chưa xây dựng được mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng. Một số gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác chưa thật sự thuyết phục. Công tác tuyên truyền, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” vẫn còn hạn chế về dung lượng và tần suất, đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương tuy được tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn vụ, việc chưa giải quyết dứt điểm. Một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV, xã hội chưa thật sự được ngăn chặn và đẩy lùi.

* Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 như thế nào, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

- Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, chủ đề năm 2019 gắn với NQTW4 khóa XII. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ CB, ĐV, công chức, viên chức. Phát huy dân chủ; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân và quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho các gương điển hình học tập và làm theo Bác. Ảnh: ANH DŨNG

Song song đó, chúng tôi tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của CB, ĐV và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2019 gắn với tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4 khóa XII. Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, cam kết, đăng ký rèn luyện của các tập thể, cá nhân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn các cấp ủy, các ngành, đoàn thể, cơ quan báo đài thành phố tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). Qua đó, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc; Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;... Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc; kết quả hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân lập thành tích thực hiện thắng lợi Di chúc Bác và chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết