26/06/2015 - 22:04

Nhịp cầu dân cử

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng trạm cấp nước Bắc Cái Sắn

Cử tri thành phố đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án xây dựng trạm cấp nước Bắc Cái Sắn tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh và tình hình khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông khi triển khai thực hiện dự án này. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau (số liệu đến ngày 30-3-2015):

Dự án hệ thống cấp nước tại xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh (trong đó, có dự án xây dựng trạm cấp nước Bắc Cái Sắn tại xã Thạnh An) đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 31-10-2013 và được phê duyệt kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13-3-2014 và kế hoạch đấu thầu điều chỉnh tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 22-7-2014 của UBND thành phố. Công trình đã thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước và đã tổ chức giao thầu thi công vào đầu tháng 9-2014. Thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng là 12 tháng (khởi công ngày 17-9-2014 và dự kiến hoàn thành 17-9-2015). Tuy nhiên, do đơn vị thi công khẩn trương tập trung thi công nên công trình dự kiến sẽ vận hành vào cuối tháng 6-2015, vượt tiến độ khoảng 3 tháng.

Về cụm xử lý nhận viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc: Hiện tại, các thiết bị đã được nhập khẩu về Việt Nam, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thông quan và vận chuyển thiết bị đến công trình, phía Hàn Quốc sẽ cử chuyên gia đến lắp đặt, vận hành. Đồng thời, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình UBND thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án để đầu tư bổ sung xây dựng tiếp mạng lưới phân phối ở các khu vực còn lại của vùng dự án với tổng chiều dài là 149.725m đường ống D114-60, nhằm hoàn thành đồng bộ hệ thống cấp nước bảo đảm phục vụ nhu cầu về nước sạch của các xã Thạnh An, Thạnh Thắng và Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh (theo nội dung Thông báo số 412/TB-VPUB ngày 30-10-2014 của Văn phòng UBND TP Cần Thơ về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh tại buổi họp nghe báo cáo dự án Nhà máy nước Vĩnh Thạnh).

* Tình hình khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông khi triển khai thực hiện dự án: Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thi công gia cố nền đường theo phương án do đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra và tiến hành thi công hoàn trả mặt đường, khôi phục đường giao thông cho người dân sử dụng.

Chia sẻ bài viết