30/11/2018 - 21:55

Thường trực HĐND và UBND thành phố thống nhất nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố 

(CT)- Sáng 30-11, Thường trực HĐND, UBND và các ban của HĐND, các sở, ngành, Ủy ban MTTQ thành phố họp để thống nhất nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Thường trực HĐND và UBND thành phố thống nhất kỳ họp sẽ tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 5 - 7/12/2018, tại Hội trường UBND thành phố. Tại kỳ họp, UBND thành phố trình HĐND thành phố 12 tờ trình và 14 báo cáo; Thường trực HĐND thành phố thông qua 4 báo cáo và 3 tờ trình. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị thông qua 15 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định… Đến nay, công tác chuẩn bị hầu hết các nội dung của kỳ họp đã hoàn thành.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các sở ngành thành phố tiếp thu tối đa ý kiến thẩm tra của các ban HĐND thành phố để bổ sung, chỉnh sửa các báo cáo, dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Việc chuẩn bị báo cáo và dự thảo nghị quyết của kỳ họp cần bảo đảm số liệu chính xác, bảo đảm tính pháp lý và phải bám theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết