10/06/2014 - 20:11

Thường trực HĐND quận Ô Môn giám sát hoạt động của các phường văn hóa

(CT) - Mới đây, Thường trực HĐND quận Ô Môn giám sát hoạt động của 4 phường văn hóa Long Hưng, Thới Long, Thới Hòa và Trường Lạc. Đoàn giám sát ghi nhận Ban Chủ nhiệm của các phường văn hóa thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tổ chức bộ máy ở các khu vực; xây dựng kế hoạch để nâng chất lượng phường văn hóa. Các trang thiết bị của Nhà văn hóa, Nhà thông tin khu vực từng bước được bổ sung, chỉnh trang; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa đáp ứng được yêu cầu; kinh phí hoạt động phường văn hóa được cấp ngay từ đầu năm đã tạo điều kiện để Ban Chủ nhiệm chủ động điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt hơn…

Tuy nhiên, Thường trực HĐND quận cũng nhận thấy ở một vài khu vực văn hóa tình hình vi phạm trật tự, an toàn xã hội còn xảy ra; vẫn còn tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; nhà vệ sinh thải trực tiếp ra kênh rạch; Nhà thông tin chưa phát huy hết công năng sử dụng;…

KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết