06/10/2021 - 20:15

Thường trực HÐND thành phố triệu tập kỳ họp thứ 3 của HÐND thành phố

(CT) - Thường trực HÐND thành phố vừa phát hành thư triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 15-10-2021, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tại kỳ họp, HÐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình và dự kiến thông qua các nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ (từ nguồn chi tiết chưa phân bổ); phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HÐND, ngày 4-12-2020 của HÐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. Ðồng thời, xem xét, thông qua nghị quyết về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2026 đối với trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng cùng ngày.

QK

Chia sẻ bài viết