16/05/2019 - 17:12

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng 

(CT)- Chiều 16-5, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (Chỉ thị số 33). Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quan tâm kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Nhờ vậy, tỷ lệ người người kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm đạt trên 99% so với tổng số người phải kê khai. Cụ thể, năm 2014 có 11.485 người kê khai, đạt 99,99%; năm 2015 có 12.582 người kê khai, đạt 99,92%; năm 2016 có 12.542 người kê khai, đạt tỷ lệ 99,95%; năm 2017 có 12.360 người kê khai, đạt tỷ lệ 99,99% và năm 2018 có 12.562 người kê khai, đạt 99,99%. Có 16 người kê khai tài sản và thu nhập trong các năm chậm là do bị bệnh hoặc đi học tập nước ngoài dài hạn. Trong 5 năm, tổng số bản kê khai đã công khai trong báo cáo là 61.531 bản, đạt tỷ lệ 100%, trong đó công khai bằng hình thức niêm yết là 29.226 bản, công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 32.305 bản. Nhìn chung, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được thực hiện đồng bộ, nhất quán, từng bước đi vào nền nếp, góp phần ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh những kết quả đạt được, BTV Thành ủy đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW vẫn còn một số hạn chế như: một vài cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức nên CB, ĐV kê khai chưa cụ thể, rõ ràng, còn hình thức; nhận thức của một số CB, ĐV về việc kê khai tài sản, thu nhập chưa cao; một số bản kê khai tài sản chưa giải trình rõ ràng về nguồn gốc tài sản tăng thêm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW và các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị nêu cao tính tự giác của CB, ĐV, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản. Các cơ quan chức năng cần quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản đối với CB, ĐV, công chức, viên chức thuộc đối tượng cấp mình quản lý, góp phần thực hiện tốt giải pháp phòng chống tham nhũng từ cơ sở…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết