10/01/2019 - 06:36

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức chiều 9-1.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: ANH DŨNG

 

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác KT, GS, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, cần triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác KT, GS trong Đảng, trước mắt là cần xây dựng và ban hành chương trình KT, GS năm 2019 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong đó việc GS có mở rộng, KT có trọng tâm trọng điểm; tập trung KT, GS những nội dung bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở và việc phòng chống tham nhũng, lãng phí… Cấp ủy và UBKT các cấp cần chú trọng hậu KT việc thực hiện kết luận sau KT, GS đối với các đơn vị. Cấp ủy và UBKT các cấp cần thực hiện tốt việc KT, GS công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng việc KT, GS việc nêu gương của CB, ĐV và KT những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để chấn chỉnh kịp thời. Cần phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ngang tầm nhiệm vụ…

Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố tăng cường công tác KT, GS trong Đảng. Nội dung KT, GS tập trung vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác cải cách hành chính; quy chế dân chủ cở sở; quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Qua KT, GS, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng (Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) do chưa chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thi hành kỷ luật 125 đảng viên vi phạm về: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quy định những điều đảng viên không được làm, tài chính, đất đai, tham nhũng, nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống… (giảm 43 trường hợp so với năm 2017).

Tại hội nghị, UBKT Thành ủy tặng Giấy khen cho 17 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết