25/04/2009 - 08:26

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường để phục vụ công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

Ngày 24-4, tại Hà Nội, phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban chỉ đạo Trung ương và 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp đến hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Việc thực hiện thí điểm nhằm phục vụ công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước với mục tiêu đảm bảo hệ thống bộ máy Nhà nước được tổ chức thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, đồng thời với thực hiện thí điểm cần chú trọng triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương, đảm bảo sự điều hành, quản lý nhà nước được liên tục, thông suốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh các địa phương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, thực hiện tốt việc triển khai toàn diện, đồng bộ để kết thúc hoạt động của HĐND nhiệm kỳ này vào thời điểm 25-4 và đặc biệt là chuẩn bị nhân sự cho giai đoạn mới. Với mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, mỗi địa phương được chọn làm thí điểm cần làm tốt công tác tư tưởng nhằm tạo ra sự đồng thuận trong hệ thống chính trị về chủ trương thực hiện thí điểm.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND, quan trọng nhất vẫn là khâu lựa chọn bộ máy nhân sự của UBND, cần coi chất lượng cán bộ là số một và cần lựa chọn những cán bộ với những yêu cầu cao hơn, đặc biệt là đối với mô hình nhất thể hóa. Ngoài việc chú trọng công tác nhân sự, cần sớm kiện toàn tập thể UBND và cần quán triệt đầy đủ các văn bản, quy định mới để thực thi nhiệm vụ theo chủ trương, hướng dẫn của Quốc hội và Chính phủ, coi đây là yếu tố quan trọng quyết định việc thành công của chủ trương thực hiện thí điểm.

Liên quan đến công tác chỉ đạo thí điểm, Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương thực hiện chế độ giao ban, báo cáo thường xuyên, kịp thời, nhằm khắc phục sớm những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện. Cần thiết lập hoạt động báo cáo thông suốt từ cấp phường lên quận, huyện, tỉnh, thành phố tới Trung ương. Các cơ quan liên quan ở Trung ương cần sớm ban hành văn bản liên quan đến chế độ, quy chế hoạt động, công tác tài chính, phục vụ cho hoạt động thí điểm, không vì kinh phí mà ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện thí điểm. Các đại biểu đều nhất trí với những quy định trong các văn bản hướng dẫn và cho rằng để việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường được thành công cần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, để đảm bảo ngày 25-4-2009 bắt đầu thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ và các ngành Trung ương có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các bước, nội dung cần thiết nhằm đảm bảo cho việc triển khai thí điểm đạt kết quả tốt. Các cơ quan xem xét, giải quyết ngay theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xử lý về những đề xuất, kiến nghị của địa phương, những phát sinh mới trong quá trình thí điểm... Các địa phương thực hiện thí điểm cần chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần sớm kiện toàn nhân sự UBND huyện, quận, phường theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo cho UBND huyện, quận, phường mới đi vào hoạt động ngay sau khi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường...

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết