02/06/2020 - 06:17

Thực hiện nghiêm túc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(CT)- Chiều ngày 1-6-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong đó, hoàn thành việc tổng kết và ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII; tổng kết và xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc và các căn cứ phân bổ số lượng đại biểu của các đảng bộ dự Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp. Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức ĐH đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng theo tinh thần Chỉ thị 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy về ĐH đảng các cấp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt về ĐH đảng cấp cơ sở đúng tiến độ, có chất lượng; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05; thực hiện nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự ĐH các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, chú trọng phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo khí thế cho việc tổ chức ĐH đảng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

THANH THY

Chia sẻ bài viết