29/10/2022 - 09:17

Thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

KIM XUÂN (ghi)

Vừa qua, tại Hội thảo về “Các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ” do Ban VSTB của phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, phối hợp hiệu quả trong việc tăng cường trách nhiệm và hành động của các cơ quan chức năng về bình đẳng giới (BĐG), thúc đẩy BĐG và VSTB của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Phóng viên Báo Cần Thơ lược ghi lại một số ý kiến. 

* Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ: Nâng cao trách nhiệm thực hiện pháp luật về BĐG của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức

Để công tác BĐG và VSTB của phụ nữ TP Cần Thơ ngày càng hiệu quả, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả Luật BĐG; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện pháp luật về BĐG của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động cộng đồng và nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ trong chính trị và quyền công dân của phụ nữ; thực hiện BĐG trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngành nghề liên quan đến giới.

Các ngành, các cấp cần thường xuyên khảo sát tình hình nữ lãnh đạo, quản lý, nữ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhằm tham mưu Thành ủy, UBND trong thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ nữ; quan tâm nhiều hơn đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt những ngành nghề đặc thù như y tế và giáo dục - đào tạo... Phụ nữ phải đảm nhận công tác xã hội và thiên chức làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình nhiều hơn nam, mất nhiều thời gian và sức khỏe hơn nam mới đạt đến học hàm, học vị hay bổ sung kiến thức chuyên môn...

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ảnh: HỒNG VÂN

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ảnh: HỒNG VÂN 

* Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ: Quan tâm phát triển nguồn nhân lực nữ

Những năm qua, TP Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ, phong trào phụ nữ và BĐG, đặc biệt là công tác phát triển nguồn nhân lực nữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các quy định, TP Cần Thơ quy hoạch cán bộ, chọn nhân sự giới thiệu ứng cử vào HĐND, UBND các cấp, đều chú trọng tăng cường cơ cấu đội ngũ cán bộ nữ. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo đúng quy định; nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức. Nhiều công chứ, viên chức nữ được tín nhiệm đề bạt vào những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước. Theo đó, số lượng nữ trong các cơ quan thuộc thành phố không ngừng tăng lên, các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 57,57%; chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 43,01%.

Dựa trên kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và yêu cầu công việc, trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; trong công tác quy hoạch, cử đào tạo, bồi dưỡng, nữ cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm và ưu tiên xét chọn. Từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, thành phố đã cử 12.710 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trong đó nữ cán bộ, công chức, viên chức chiếm 36,36%.

* Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ:  Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐG trong ngành

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức BĐG cho cán bộ, nhà giáo, người lao động của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn TP Cần Thơ đạt những kết quả đáng kể. Việc tuyên truyền, giáo dục BĐG trong nhà trường được thực hiện lồng ghép trong môn học Giáo dục công dân; thông qua các hoạt động ngoại khóa; các câu lạc bộ pháp luật trong trường học; tủ sách pháp luật. Các nội dung BĐG được nhà trường trang bị đầy đủ trong tủ sách pháp luật để thầy, trò tìm hiểu, tuyên truyền và thực hiện.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố còn đưa các chỉ tiêu về BĐG tại Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào các chương trình công tác của đơn vị; phối hợp triển khai có hiệu quả trong các hoạt động của ngành, nhằm đảm bảo các quyền lợi cho phụ nữ. Qua đó, nữ giới tham gia vào các vị trí chủ chốt, quan trọng trong các đơn vị, trường học ngày càng tăng. Bên cạnh đó, cơ hội nâng cao trình độ, quy hoạch cán bộ được bảo đảm cân đối giữa nam và nữ ở tất cả các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Chia sẻ bài viết