16/09/2011 - 08:17

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết: Trong 3 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nông nghiệp, nông thôn nước ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội đất nước. Tỷ lệ tăng trưởng nông nghiệp tăng đáng kể cả về năng suất, sản lượng và giá trị, dự kiến năm nay tổng sản lượng lương thực đạt hơn 41 triệu tấn; riêng 8 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông, lâm, thủy sản đạt 16 tỉ USD. Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tổng năng lực tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng; đã mở mới, nâng cấp hàng chục ngàn km đường giao thông nông thôn; nâng số xã được sử dụng điện lưới lên 97,8%, số hộ được sử dụng điện lưới đạt 95,4%; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về cơ bản đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống còn 9,45%, hộ nghèo nông thôn còn 11,3% theo tiêu chí cũ; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên 83%; mạng lưới trường, lớp học ở vùng nông thôn vẫn tiếp tục phát triển; hệ thống các trạm y tế trên cả nước cũng được tăng cường cả về số lượng và bổ sung cán bộ y tế. Kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển mạnh, kinh tế hợp tác có những chuyển biến tích cực, đến nay cả nước có hơn 135 ngàn trang trại, mỗi năm có gần 4.000 tổ hợp tác mới ra đời. Tổng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn 3 năm qua đạt gần 290.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 52% tổng vốn đầu tư phát triển của cả nước.

Tuy vậy, việc triển khai Nghị quyết chưa đồng bộ, quyết liệt, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu, chậm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên thực tế. Nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp và người dân chưa đúng, chưa đầy đủ. Việc triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách đã ban hành chưa thực sự quyết liệt, còn lúng túng, thiếu đồng bộ, chậm ban hành văn bản hướng dẫn, hoặc do thiếu nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực tương ứng, thiếu kiểm tra đôn đốc thực hiện. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tuy được tăng cao hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nghị quyết số 26-NQ/TW là một Nghị quyết quan trọng, đã đề ra các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, cơ bản cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở nước ta. Mặc dù mới triển khai được 3 năm, nhưng với sự đồng tâm nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân ta, sự ráo riết quyết liệt chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã mang lại những kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các nội dung quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Muốn vậy, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo ráo riết, quyết liệt các cấp ủy Đảng; tăng cường quản lý của Nhà nước; sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực; sự hưởng ứng tích cực và chủ động sáng tạo của người dân với những cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết