31/10/2018 - 21:52

Thúc đẩy xây dựng đề xuất dự án liên kết vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 31-10, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tập huấn “Xây dựng đề xuất dự án liên kết vùng ĐBSCL”.

Theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 6-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành danh mục các chương trình, dự án liên kết vùng ĐBSCL. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xác định các chương trình, dự án liên kết để các bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng ĐBSCL tham gia đề xuất các dự án cụ thể.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương vùng ĐBSCL đã gửi đề xuất về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 94 dự án liên kết vùng trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 63 dự án là dự án đầu tư thủy lợi, 30 dự án về phát triển nông nghiệp và thủy sản, 1 dự án về giao thông nông thôn. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương vùng ĐBSCL cũng đã đề xuất gần 100 dự án liên kết vùng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và  hàng chục dự án liên kết vùng thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, các dự án liên kết vùng được nhiều địa phương đề xuất chủ yếu là dự án phát triển hạ tầng và đầu tư thủy lợi, còn ít dự án về phát triển các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản, đầu tư cho chế biến và bảo quản nông sản…Đây là vấn đề mà các địa phương cần quan tâm để kịp thời bổ sung, đề xuất về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết