12/04/2018 - 09:19

Thúc đẩy sử dụng hàng Việt thông qua chất lượng

(CT)- Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động cho biết, sau 9 năm phát động, Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp địa phương và có sức lan tỏa nhanh. Từ những đóng góp không nhỏ của Cuộc vận động vào thành công chung của đất nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Cuộc vận động tiếp tục góp phần vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân trong lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt, giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Trong năm 2018, theo nhận định chung thị trường sẽ có nhiều thách thức khi hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Để Cuộc vận động ngày càng thiết thực, đạt hiệu quả đó là, thông qua việc nâng cao chất lượng các sản phẩm nội địa, biểu dương các sản phẩm, đưa ra các giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt về địa bàn vùng sâu, vùng xa để đến năm 2020 có 100% người tiêu dùng và doanh nghiệp biết đến Cuộc vận động...

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết