03/03/2023 - 19:18

Thúc đẩy phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững 

(CT) - Ngày 3-3, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng Vụ hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ban thư ký Ðối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) và các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo “Ðịnh hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng lúa gạo Việt Nam”. Hội thảo là dịp để các đối tác và các bên liên quan gặp gỡ, trao đổi thông tin và tăng cường liên kết, hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Nhóm công tác đối tác công tư (PPP) về lúa gạo, Dự thảo quy chế và định hướng hoạt động của nhóm, kế hoạch hoạt động của nhóm năm 2023; đồng thời trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết, hợp tác và thu hút các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, phát triển ngành hàng lúa gạo...

Nhóm công tác PPP được thành lập là một phần trong nỗ lực không ngừng của Bộ NN&PTNT, Ban thư ký Ðối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) cùng các đối tác nhằm xây dựng, thúc đẩy các hệ thống lương thực toàn diện, linh hoạt và bền vững hơn ở Ðông Nam Á. Nhóm công tác PPP có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế... Hoạt động của Nhóm công tác PPP hướng đến mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư, hiện đại hóa hệ thống nông nghiệp và lương thực thông qua áp dụng công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy cải thiện chất lượng và tính bền vững của ngành lúa gạo Việt Nam thông qua khai thác nỗ lực sẵn có của các tác nhân đa dạng trong chuỗi giá trị. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ NN&PTNT chiến lược, quy hoạch phát triển ngành hàng...

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hợp tác công tư trong sản xuất lúa gạo là cầu nối giữa người sản xuất với các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, hướng tới sản xuất lúa gạo bền vững. Hiện các cấp, các ngành chức năng của nước ta đang tích cực hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực của Việt Nam trở thành một hệ thống minh bạch, có trách nhiệm và bền vững, giảm phát thải và thúc đẩy nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, Ðề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm khí phát thải vùng ÐBSCl đang được nghiên cứu xây dựng... Ðể thực hiện tốt các công việc trên rất cần sự tham gia, phối hợp từ khu vực tư nhân.

Tại hội thảo, Nhóm công tác PPP cam kết nỗ lực phối hợp thúc đẩy chuyển đổi ngành gạo của Việt Nam từ cạnh tranh về giá thành sang cạnh tranh về chất lượng, dinh dưỡng, bền vững. Ðồng thời, chuyển dịch dần sang nền nông nghiệp tích hợp đa giá trị gắn liền với phát triển du lịch thông qua việc tăng cường liên kết sản xuất với nông dân, tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường và thúc đẩy khả năng tiếp cận các kênh phân phối bán lẻ ở các thị trường khác nhau. Ðẩy mạnh xuất khẩu gạo theo hướng chất lượng cao, giá trị cao, nâng cao thu nhập cho nông dân...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết