23/07/2013 - 21:05

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều 23-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với tập thể lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nêu rõ: Qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, cả nước có trên 19.000 hội viên, sinh hoạt thống nhất tại 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 18 Liên chi hội và 210 Chi hội trực thuộc. Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục củng cố, có nhiều hoạt động phong phú, có hiệu quả thiết thực, thể hiện vai trò của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Hội quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của phóng viên, nhà báo và tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo. Hội tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí trong cơ chế phối hợp với Ban Tuyên giáo, Bộ (Sở) Thông tin truyền thông và Hội Nhà báo. Các cấp hội tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp hội đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập phong cách làm báo của Bác Hồ, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Năm 2012, Hội đã tổ chức trên 200 cuộc sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ bằng các hình thức: lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, giao lưu. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tổ chức 40 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 900 hội viên bằng các nguồn kinh phí khác nhau…

Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò của Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm các hội viên - nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí, nghiêm túc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tổ chức tốt các hoạt động thường xuyên về xây dựng tổ chức Hội, công tác nghiệp vụ, các hoạt động xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua. Phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành, gắn bó chặt chẽ với nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo các cấp đã đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện lãnh đạo các Bộ đã xem xét cho ý kiến một số đề xuất của Hội Nhà báo Việt Nam về: Điều lệ Hội; Biên chế, kinh phí, điều kiện hoạt động; Chế độ của cán bộ làm công tác Hội; Giải Báo chí Quốc gia; Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương, địa phương giai đoạn 2016-2020”; Dự án xây dựng cơ bản của Hội; Đề án “Bảo tàng báo chí Việt Nam”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và công tác Hội cho cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2013-2018”; Công tác đối ngoại báo chí, nhằm tạo điều kiện, giúp Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò, vị thế của Hội, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết