09/11/2013 - 20:13

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý đối với các loại xe 2 bánh chạy điện

(TTXVN)- Ngày 8-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 2 bánh chạy điện. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Giao thông Vận tải căn cứ các quy định hiện hành tổ chức và chỉ đạo việc đăng kiểm xe máy điện; khẩn trương rà soát, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng các loại xe 2 bánh chạy điện nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trong công tác kiểm tra việc sản xuất, lắp ráp trong nước và kinh doanh nhập khẩu các loại xe 2 bánh chạy điện.

Bộ Công an nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện việc đăng ký xe máy điện theo quy định hiện hành; chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông bằng xe 2 bánh chạy điện.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe 2 bánh chạy điện và các linh kiện, phụ tùng. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình sản xuất, buôn bán phương tiện và linh kiện, phụ tùng không bảo đảm chất lượng.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan rà soát, bổ sung điều chỉnh các thủ tục nhập khẩu các loại xe 2 bánh chạy điện và linh kiện, phụ tùng; bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo các quy định hiện hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, ban hành bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm đảm bảo phù hợp cho người điều khiển và người ngồi trên xe đạp máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo chủ trì, phối hợp với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức phổ biến, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện đúng quy định của pháp luật và sử dụng các loại xe 2 bánh chạy điện bảo đảm trật tự, an toàn khi tham gia giao thông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát và xây dựng văn bản liên quan việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ (ắc-quy và động cơ) của các loại 2 bánh chạy điện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan Trung ương các đoàn thể, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng các loại xe 2 bánh chạy điện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với lứa tuổi.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể chủ trì và tham gia việc hướng dẫn, vận động nhân dân, các hội viên lựa chọn phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi và nghiêm chính chấp hành các quy định khi tham gia giao thông bằng xe 2 bánh chạy điện.

Bộ trưởng các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hang quý báo cáo kết quả về Bộ Giao thông- Vận tải để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Giao thông- Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

 

Chia sẻ bài viết