30/07/2009 - 07:36

Thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Thu hút đầu tư những dự án có hàm lượng trí tuệ cao, không gây ô nhiễm môi trường

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía Nam, trong hai ngày 28 và 29-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương những năm qua. Đặc biệt về phát triển kinh tế Bình Dương là điểm sáng của cả nước. Qua những kết quả đạt được đến thời điểm này, tỉnh Bình Dương có khả năng hoàn thành cơ bản các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra. Trong đó đáng chú ý là tỉnh đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng nên thu hút được nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, công nghiệp phát triển nhanh và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Với 28 khu công nghiệp, hiện Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các khu công nghiệp trên địa bàn. Do kinh tế phát triển nhanh, những năm qua tỉnh Bình Dương đã đóng góp lớn vào ngân sách của cả nước. Các lĩnh vực khác như văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Gợi ý về phương hướng phát triển trong những năm tới, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng để có nhiều dự án đầu tư hơn nữa. Qua nhiều năm tập trung cho phát triển công nghiệp, đã đến lúc Bình Dương rút ra những kinh nghiệm trong đầu tư. Trong đó chú ý rà soát lại những dự án đã có để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường, đối với các dự án đầu tư mới phải lựa chọn, thu hút những dự án có hàm lượng trí tuệ cao và không gây ô nhiễm môi trường.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ: Phải xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức - cán bộ. Cùng với xây dựng Đảng, phải quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó đặc biệt là nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Đảng bộ cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Muốn có các Đảng bộ cơ sở mạnh phải có các chi bộ mạnh. Sinh hoạt chi bộ cần duy trì nền nếp, chú ý đổi mới nội dung sinh hoạt, đề cao phê bình và tự phê bình với tình đồng chí sâu sắc. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ phải thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu là tấm gương sáng về mọi mặt cho quần chúng noi theo. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp vào năm tới, theo Tổng Bí thư phải chuẩn bị tốt cả văn kiện trình đại hội và nhân sự. Báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng thực tế, cả những mặt làm được và chưa làm được, những thiếu sót, khuyết điểm và phần định hướng phát triển phải có tầm nhìn xa. Trong cơ cấu cán bộ cần bảo đảm sự hài hòa giữa các lứa tuổi, tỷ lệ nam - nữ, dân tộc. Tổng Bí thư lưu ý: Xây dựng cơ cấu cán bộ không phải để cho đẹp mà mục đích là làm cho Đảng mạnh. Bình Dương là tỉnh công nghiệp có vị trí rất quan trọng đối với cả nước, việc lựa chọn cán bộ cho các cấp ủy vừa phải bảo đảm những tiêu chuẩn theo quy định, vừa phải có trình độ cao để lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát triển nhanh hơn trong những năm tới.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết