16/07/2012 - 22:05

PHIÊN HỌP THỨ 9, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng 16-7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp Phiên thứ 9 với nội dung trọng tâm là xem xét, đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vừa kết thúc cuối tháng 6 vừa qua để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng Kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra vào cuối năm.

Đa số các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, Kỳ họp đã đạt kết quả cao với nhiều dự án luật, quyết sách quan trọng của đất nước được thông qua; được đông đảo cử tri cả nước đánh giá cao. Cách thức tổ chức và tiến hành kỳ họp được đổi mới, cải tiến hợp lý, góp phần quan trọng tạo nên những kết quả tốt đẹp của kỳ họp; Công tác điều hành bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, linh hoạt, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội; hướng đại biểu tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi lên để phân tích, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Góp ý về việc rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 3, chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị cần tiến hành thẩm tra, có báo cáo tác động, tính khả thi, nguồn lực thực hiện ngay cả đối với các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

* Chiều 16-7, tiếp tục phiên họp lần thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9-2012.

Cũng trong buổi chiều, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Khi thị xã Bà Rịa được nâng cấp lên thành phố vẫn giữ nguyên 8 phường và 3 xã, vì vậy, không thuộc phạm vi yêu cầu không được điều chỉnh địa giới hành chính của Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12; đồng thời, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở các địa phương thuộc thị xã Bà Rịa sau khi có quyết định thành lập thành phố Bà Rịa.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đều nhất trí với báo cáo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và theo quy định tại Điều 16 của Luật Tổ chức Chính phủ thì việc quyết định thành lập thành phố thuộc tỉnh là nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Việc Chính phủ có Tờ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thể hiện thái độ thận trọng, nghiêm túc của Chính phủ trong việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhất là trong điều kiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường...

QUANG VŨ-PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết