03/08/2018 - 10:13

Thông Báo
Mời đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao tác phẩm 

Để đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Quyết định của UBND thành phố theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Văn phòng UBND TP Cần Thơ công bố Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ (gọi tắt là Dự thảo Quyết định) đồng thời lấy ý kiến đóng góp về quy định này.

Quy định này gồm 3 Chương, 10 Điều. Nội dung Chương I về những quy định chung; Chương II quy định cụ thể về chi nhuận bút, thù lao; Chương III về điều khoản thi hành. 

Mọi ý kiến đóng góp về Quy định chế độ nhuận bút, thù lao tác phẩm ban hành kèm theo Dự thảo Quyết định này vui lòng gửi về Trung tâm Thông tin Điện tử Cần Thơ, Văn phòng UBND thành phố (số 02 đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Số điện thoại 02923.690.090) hoặc gửi về hộp thư điện tử: banbientap@cantho.gov.vn trước ngày 28-8-2018.

Mời quý độc giả xem toàn văn Dự thảo Quy định.

 

Chia sẻ bài viết