26/07/2011 - 09:22

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XI cho Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam

Ngày 25-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam, các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7-2011.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XI; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Các đại biểu cũng được nghe những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương hai như: bàn và thông qua Quy chế làm việc của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; về triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước; BCH TƯ cũng dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình đất nước và những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2011. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai cùng với các Nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Trong hai ngày 25 và 26-7, Hội nghị Báo cáo viên tại các tỉnh, thành phố phía Nam còn nghe các báo cáo chuyên đề: 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011; tình hình thế giới...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết