23/09/2021 - 06:31

Thiết thực chăm lo, bảo vệ trẻ em 

Các cấp, ngành, đoàn thể trong thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em…

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực

Tuổi trẻ TP Cần Thơ gói quà Trung thu gửi tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Q. THÁI

Tuổi trẻ TP Cần Thơ gói quà Trung thu gửi tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Q. THÁI

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; trẻ em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Song song đó, Sở LĐ-TB&XH thành phố chỉ đạo các Phòng LĐ-TB&XH quận, huyện phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động Tết Trung thu thiết thực, ý nghĩa phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường thông tin các nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào dịp Tết Trung thu năm 2021; huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo quà, dụng cụ học tập, học bổng, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Tết Trung thu và khai giảng năm học mới.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, ngoài 25 suất quà do Sở LĐ-TB&XH phân bổ tặng con em lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, UBND  huyện giao Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Huyện đoàn tặng 150 phần quà Tết Trung thu cho trẻ em là đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. UBND quận Thốt Nốt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu ý nghĩa, thiết thực; đẩy mạnh công tác vận động, chăm lo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Chung tay bảo vệ, thực hiện quyền trẻ em

Tiếp nối chủ đề và hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, Sở LĐ-TB&XH tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, chỉ đạo phòng chuyên môn, phòng LĐ-TB&XH quận, huyện rà soát, tổng hợp danh sách, đối tượng, nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 để kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp. Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại dịch COVID-19. Kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Song song đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết trên; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về công tác trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em nói riêng, để triển khai trên địa bàn toàn thành phố. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể liên quan đã cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình, hoạt động, lồng ghép triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết