29/01/2019 - 15:01

Thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Hồng Nhung bằng hình thức cảnh cáo

(CTO)- Ngày 28-1-2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ có Thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ.

Theo đó, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận có vi phạm khuyết điểm. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có một số nội dung thiếu dân chủ, công khai, minh bạch trong tập thể; trong công tác cán bộ có trường hợp chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm tiêu chuẩn, chưa dân chủ; trong quản lý, sử dụng tài chính chưa đúng quy định. Đến nay, đồng chí đã chủ động khắc phục những vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật.

Cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào ngày 28-1-2019 đã xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm đến mức phải có hình thức kỷ luật, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Hồng Nhung bằng hình thức Cảnh cáo.

Song Liên

Chia sẻ bài viết