13/05/2020 - 20:42

Thêm 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở 

(CT)- Ngày 13-5, Đảng bộ các phường, xã: An Phú (quận Ninh Kiều), Thới An (quận Ô Môn), Nhơn Ái (huyện Phong Điền), Thạnh Quới (Vĩnh Thạnh) và các Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Ngọc Quyên

* Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn tổ chức ĐH đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đến dự.

Đây là tổ chức cơ sở đảng được BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm.

ĐH xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; điều hành sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành giao; nâng cao đời sống của người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phấn đấu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 5%. 

5 năm qua, công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chi bộ đã kết nạp được 11 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ hiện nay là 34 đồng chí, không có đảng viên vi phạm. Sản lượng tăng trưởng hằng năm bình quân đạt 13%, doanh thu tăng trưởng trung bình hằng năm đạt 27%, lợi nhuận sau thuế bình quân hằng năm đạt 10,4%, thu nhập của người lao động tăng bình quân hằng năm đạt 9,77%,...

ĐH bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 ủy viên. Đồng chí Huỳnh Minh Trung tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

* Huy động các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ phường An Phú, quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở của Đảng bộ quận Ninh Kiều.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường An Phú đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Các cấp ủy chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2017, An Phú là phường đầu tiên của quận Ninh Kiều được công nhận phường văn minh đô thị…

ĐH thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân...

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thanh Tùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

* Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao là một trong những trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ phường Thới An, quận Ô Môn. Đồng thời, phát triển thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp gắn với việc thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thới An đã thực hiện đạt được 15/16 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Trong đó, thu ngân sách nhà nước được 56.403 triệu đồng, đạt 106,95% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Nghị quyết đề ra.

Đảng bộ phường được BTV Quận ủy Ô Môn chọn ĐH điểm. ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Chung tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường.

*  Quyết tâm hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là mục tiêu nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra tại ĐH Đảng viên Đảng bộ xã Thạnh Quới. Đây là Đảng bộ được BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thạnh Quới đạt và vượt 14 chỉ tiêu nhiệm kỳ, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp, thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển. Quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Quới ra mắt, hứa hẹn trước đại hội.

ĐH thống nhất mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển KT-XH; tăng cường huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng KT-XH. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp phải đạt bình quân 130 triệu đồng/ha/năm trở lên; quyết tâm giữ vững xã đạt “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); giảm hộ nghèo đến năm 2025 còn 0,5%...

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Quới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Sang tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

* Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu phấn đấu đạt được nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đề ra. Trong nhiệm kỳ, kết cấu hạ tầng KT-XH được chú trọng đầu tư xây dựng, phục vụ tốt hoạt động giao thương và sản xuất. Các thiết chế văn hóa được tập trung nâng chất. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 50 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu.

Trong nhiệm kỳ mới, ĐH thống nhất tập trung thực hiện các khâu đột phá là ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, quản lý nhà nước; thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển du lịch miệt vườn. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị…

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí, bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Đại Phước tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

* Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là 1 trong 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra tại ĐH đảng viên Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ. Theo đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên chi bộ phải “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu và tinh thông” và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, đảng viên suy thoái; thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3, 4, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Cấp ủy Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ lãnh đạo Phòng Nội vụ kịp thời tham mưu UBND huyện cụ thể hóa công tác cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Một cửa điện tử”, “Một cửa liên thông”, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đạt từ 85% trở lên…

Đây là đơn vị được BTV Huyện ủy Cờ Đỏ chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. ĐH bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lư Thanh Hiền tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ.

Đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố

(CT)- Chiều 13-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hầu hết các ý kiến đánh giá, dự thảo báo cáo chính trị ĐH được xây dựng kỹ lưỡng, kết quả thực hiện nghị quyết được thống kê đầy đủ, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ mới xây dựng sát thực tế thành phố. Nhiều ý kiến mong muốn, dự thảo báo cáo chính trị ĐH cần bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển giao thông, thu hút đầu tư từ nước ngoài. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch để phát triển ngành Du lịch. Cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển; tiếp tục thực hiện tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”. Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Song song đó là phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và giám sát phản biện xã hội. Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung giải pháp hiệu quả trong công tác giảm nghèo để đến năm 2025 cơ bản xóa hết hộ nghèo theo mục tiêu đề ra; có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới...

ANH DŨNG

Nhóm PV CTXH

Chia sẻ bài viết