10/06/2023 - 11:38

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình 

(CT) - Từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NÐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Nhân viên thu của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, BHYT ở quận Bình Thủy (bên trái) tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. 

Hiện nay, chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (thấp hơn 223.500 đồng) thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí. Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng. Nếu chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì được Quỹ BHYT thanh toán 100%. Như vậy, mức chi phí này tăng 46.500 đồng so với trước ngày 1-7-2022.

Ngoài ra, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng thay đổi. Cụ thể, mức đóng BHYT hộ gia đình được quy định tại Nghị định 146/2018/NÐ-CP: người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở); người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở); người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở); người thứ năm trở đi bằng 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

Từ ngày 1-7-2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT hộ gia đình như sau: người thứ nhất là 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm (trước ngày 1-7-2023 là 67.050 đồng/tháng; 804.600 đồng/năm). Người thứ hai là 56.700 đồng/tháng; 680.400 đồng/năm (trước ngày 1-7-2023 là 46.935 đồng/tháng; 563.220 đồng/năm). Người thứ ba là 48.600 đồng/tháng; 583.200 đồng/năm (trước ngày 1-7-2023 là 40.230 đồng/tháng; 482.760 đồng/năm). Người thứ tư là 40.500 đồng/tháng; 486.000 đồng/năm (trước ngày 1-7-2023 là 33.525 đồng/tháng; 402.300 đồng/năm). Người thứ năm trở đi là 32.400 đồng/tháng; 388.800 đồng/năm (trước ngày 1-7-2023 là 26.820 đồng/tháng; 321.480 đồng/năm).

Tin, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết