21/06/2024 - 09:01

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thực hiện hiệu quả Ðề án 06 vì người dân, doanh nghiệp 

Việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, ngành, địa phương. Đồng thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt cùng các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 với mục tiêu là triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ...

Thời gian qua TP Cần Thơ triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong ảnh: Cán bộ tư pháp của TP Cần Thơ nhập dữ liệu hộ tịch điện tử.

Chuyển biến tích cực

Trong quá trình triển khai Đề án 06, nhận diện nhiều khó khăn, thách thức và “điểm nghẽn” cần phải tập trung tháo gỡ ngay, tháng 5-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 452/TTg-KSTT chỉ đạo giải quyết các “điểm nghẽn” về Đề án 06. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng cơ bản có sự chuyển biến tích cực. Các cấp đã tập trung, thống nhất triển khai Đề án 06 theo nguyên tắc 5-4-3-2-1 để đảm bảo thành công. Đó là, 5 nhóm “Pháp lý - hạ tầng - an ninh an toàn - dữ liệu - nguồn lực”; 4 cấp “Trung ương - tỉnh - huyện - xã”; 3 tiện ích đem lại “Văn minh xã hội - Phát triển kinh tế-xã hội - Phòng chống tội phạm”; 2 việc “Nhận thức đúng - giải pháp, sáng tạo, đột phá phù hợp thực tiễn địa phương”; 1 trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với 23 nhiệm vụ chỉ đạo tại Công văn số 452/TTg-KSTT, đến nay đã hoàn thành 1/8 nhóm nhiệm vụ chung, 12/15 nhiệm vụ cụ thể...

Các bộ, ngành, UBND địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024; 55/63 địa phương đã tham mưu với Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án 06. Về cải cách thủ tục hành chính, đến nay, cả nước đã đơn giản hóa 763/1.084 thủ tục hành chính; trong đó, có 7/19 bộ, ngành đã thực hiện 100% phương án đơn giản hóa. Có 62/63 địa phương đã ban hành nghị quyết về miễn giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tính đến hết tháng 4-2024, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số thủ tục hành chính; trong đó, có 3.688 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đến nay, đã có 15/22 bộ, ngành đã hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã giúp hằng năm tiết kiệm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỉ đồng. Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp và thu nhận trên 75,16 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,88 triệu tài khoản và tiếp nhận hơn 1,5 tỉ yêu cầu xác thực thông tin. Đến nay, đã có 18 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính…

Tập trung “gỡ nghẽn”

Tại hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì mới đây, bên cạnh những kết quả đạt được, các bộ, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác triển khai Đề án 06 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách vẫn chậm so với yêu cầu. Phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập, chưa khắc phục được tình trạng “manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu”. Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng… Vì vậy, các bộ, ngành, UBND các địa phương quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành cần tập trung nguồn lực bảo đảm công tác rà soát văn bản, xây dựng văn bản được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ; nhất là các văn bản quy phạm pháp luật đã có kế hoạch, chương trình sửa đổi, bổ sung. Trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý rà soát các quy định triển khai Đề án 06 và thực thi các giải pháp, phương án đơn giản hoá quy định liên quan đến thủ tục hành chính, kinh doanh liên quan đến công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhất là vấn đề chia sẻ, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh giao dịch điện tử, thương mại điện tử, tăng cường chuyển đổi các giao dịch theo phương thức truyền thống sang môi trường điện tử...

Về tiêu chuẩn kết nối vào cơ sở dữ liệu, theo ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay, các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ đã được Bộ ban hành đầy đủ nhưng tiêu chuẩn về cấu trúc dữ liệu chuyên ngành mà các bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm ban hành vẫn còn chậm trễ và chưa đầy đủ. Đề nghị các bộ, ngành cần sớm xây dựng tiêu chuẩn đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của ngành, sau đó phân định rõ dữ liệu nào Trung ương xây dựng, dữ liệu nào địa phương xây dựng để có căn cứ triển khai thống nhất. Bộ dự kiến sẽ hỗ trợ từ 1-2 bộ, ngành, địa phương làm tốt việc xây dựng và khai thác dữ liệu, từ đó rút kinh nghiệm và phổ biến, nhân rộng. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử, Bộ đang chủ trì xây dựng 3 nghị định và 2 thông tư. Theo kế hoạch sẽ trình ban hành trong tháng 6 và tháng 8 tới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, phát huy quyết tâm “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả cân đong đo đếm được”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tồn tại trong triển khai Đề án 06. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung. Đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1-7-2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”...

Bài, ảnh: T. TRINH

 

Chia sẻ bài viết