25/01/2018 - 16:10

Thanh tra, kiểm tra - nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

Năm 2017, ngành thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, ngành đã triển khai thực hiện 285 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt 50% kế hoạch năm. Qua thanh tra đã giúp các sở, ngành, địa phương khắc phục, sửa chữa những yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập về cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương…

Các tập thể đã có đóng góp tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, được Chánh Thanh tra thành phố tặng giấy khen.

Các tập thể đã có đóng góp tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, được Chánh Thanh tra thành phố tặng giấy khen.

Theo Thanh tra thành phố, hằng năm, ngành thanh tra tiến hành khảo sát, căn cứ chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và những vấn đề bức xúc của địa phương để xây dựng các kế hoạch thanh tra kịp thời, bám sát yêu cầu quản lý của địa phương. Ngành luôn đảm bảo các cuộc thanh tra được triển khai đúng kế hoạch phê duyệt. Đặc biệt, thanh tra thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đã tiến hành thanh tra đột xuất 16 cuộc. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ thanh tra toàn thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Tặng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: Hằng năm, UBND quận căn cứ định hướng của Thanh tra thành phố và yêu cầu của quận để xây dựng kế hoạch. Trong năm 2017, quận đã thành lập 8 đoàn thanh tra ở các lĩnh vực giáo dục, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, quận còn thanh tra đột xuất 1 cuộc về việc tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2017. Qua thanh tra, phát hiện trong lĩnh vực giáo dục chi vượt nguồn cải cách tiền lương 40%; việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ để sót nguồn. Đoàn thanh tra đã đề nghị kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc tập thể, cá nhân có sai phạm.

Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành, quận, huyện  tiến hành rất quyết liệt trong các lĩnh vực: bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng nhà ở, công trình; quảng cáo, in ấn, xuất bản… Tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai phương hướng năm 2018, đồng chí Đào Anh Dũng cho rằng: Chất lượng các cuộc thanh tra của thành phố trong năm qua được nâng lên. Các kết luận, kiến nghị xử lý của thanh tra đảm bảo khách quan, chính xác và khả thi hơn. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đôn  đốc việc thực hiện, xử lý sau thanh tra có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, Thanh tra thành phố và các ngành, các địa phương vẫn chưa thực hiện được việc tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả khi kết thúc đoàn thanh tra. Mỗi cuộc thanh tra từng sự vụ, sự việc rất khác nhau cần có tổng kết, đánh giá, nhất là đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Năm 2017, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã thành lập 33 đoàn thanh tra trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm… Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Chánh thanh tra Sở, dù đã nỗ lực, nhưng việc phát hiện và xử phạt hành chính qua thanh tra giảm so với năm 2016. Nguyên nhân do xu hướng phân phối vật tư nông nghiệp trực tiếp đến người sản xuất, không qua hệ thống các cửa hàng kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ gây khó khăn trong công tác thanh tra cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Một số công ty thông qua hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp đến nông dân (thông qua hợp tác xã, cánh đồng lớn), không thông qua đại lý, cửa hàng nhằm trốn tránh việc xin phép hội thảo, quảng bá sản phẩm với cơ quan thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra, quản lý…

Đối với thanh tra ở lĩnh vực tài nguyên môi trường, ông Lý Đạt Lợi, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho rằng: Qua thanh tra về đất đai tại một số quận, huyện và xã, phường, cho thấy tại một số đơn vị, cấp ủy, chính quyền chưa tập trung chỉ đạo nên kết quả còn hạn chế. Đối với các đơn vị này đoàn thanh tra đã có kiến nghị, góp ý để các đơn vị khắc phục. Còn lĩnh vực thanh tra chuyên ngành về thông tin truyền thông, nhất là việc kiểm tra, xử lý liên quan đến vi phạm các hoạt động trên mạng xã hội cũng gặp khó khăn, vướng mắc, vì quy định pháp luật còn thiếu chặt chẽ, khó khăn trong việc xác định mức độ thiệt hại về vật chất, tinh thần (đối với hành vi tung tin bịa đặt, sai sự thật…). Theo bà Tạ Bé Loan, Phó chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, việc xử lý vi phạm về mạng thông tin xã hội rất phức tạp, nên mong các sở, ngành có liên quan cùng phối hợp, cho ý kiến trong một số trường hợp để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. 

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thanh tra thành phố cũng như các sở, ngành, quận, huyện cần quan tâm chỉ đạo các đoàn thanh tra chấp hành nghiêm quy chế; bố trí thời gian thanh tra trực tiếp hợp lý, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; kết luận khách quan, chính xác, rõ ràng các ưu điểm, sai phạm. Đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra; kịp thời báo cáo đề xuất Thành ủy, UBND thành phố xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai đoàn thanh tra, ngành thanh tra phải thường xuyên họp đoàn để rút kinh nghiệm cũng như tìm phương án xử lý thích hợp nhất, đảm bảo chất lượng cuộc thanh tra…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết