06/10/2010 - 09:01

Dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục phát triển nhanh và bền vững

* Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, đồng chí Trần Trí Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 5-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc với sự tham dự của 449 đại biểu thay mặt cho hơn 154.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhận xét, nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phấn đấu rất quyết liệt, có nhiều sáng kiến ứng phó, vượt qua thách thức, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế của thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng dần các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao; tổng sản phẩm nội địa có mức tăng bình quân 5 năm 11%. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị được coi trọng và đẩy mạnh; hàng loạt công trình có quy mô lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhiều dự án về kết cấu hạ tầng đang triển khai, các khu đô thị mới đang hình thành, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Các vấn đề về an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đời sống của nhân dân thành phố ngày càng được cải thiện, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, văn hoá - xã hội đều có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực... Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương ý chí phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo, tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước” của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những ưu điểm, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế đang cản trở bước phát triển đi lên của thành phố như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh chưa cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và ngành công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng quá tải, nhất là lĩnh vực giao thông và tình trạng ngập nước gây bức xúc cho nhân dân; quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều yếu kém. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; khoa học và công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được khắc phục; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế; hệ thống chính trị chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thứ nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hai là, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế có vị trí quan trọng của cả nước. Vì vậy, phải nhận thức đúng vị trí, vai trò và trách nhiệm lớn lao của thành phố trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục phát triển nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của đất nước và khu vực Đông Nam Á; phát huy tốt vai trò vùng kinh tế động lực, tạo sức lan tỏa, giúp đỡ các tỉnh, thành phố khác phát triển. Ba là, thành phố cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu, làm rõ hơn các tiêu chí xác định thế nào là Thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, và phải luôn nhìn ra thế giới, trước hết là các thành phố lớn trong khu vực để tự kiểm nghiệm mình, định ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cụ thể sao cho đúng tầm một thành phố trung tâm về nhiều mặt của đất nước. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng để bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư đề nghị: Thành phố phải quan tâm hơn nữa việc phát triển và nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn cơ cấu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trình bày Báo cáo Chính trị, từ nay đến 8-10, Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII; quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ TP Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đề ra những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015. Đại hội cũng sẽ bầu BCH nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

* Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chiều 5-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX đã kết thúc thành công. Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015, Đồng chí Trần Trí Dũng, được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh với số phiếu cao nhất với tỷ lệ 98,44% và được Đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh ủy và 3 Phó Bí thư là các đồng chí: Thạch Hel, Dương Hoàng Nghĩa và Trần Khiêu.

BCH Đảng bộ Trà Vinh họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ban chấp hành Tỉnh ủy có độ tuổi trung bình 50,78, trong đó 34 đồng chí (61,81%) có tuổi trên 50, 18 đồng chí tuổi từ 41 -50 và 3 đồng chí dưới 40 tuổi.Trên 98,1% cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị, trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 74%. Tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ dân tộc chiếm 10,9% (6 nữ và 6 cán bộ dân tộc). Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015. Trong đó coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, đưa Trà Vinh ra khỏi tình trạng tỉnh kém phát triển, trở thành tỉnh phát triển trung bình khá trong khu vực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng - an ninh. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện và giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

NHÓM PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết