25/05/2024 - 09:12

Ô Môn

Thành lập Tổ liên kết phụ nữ may gia công 

Ảnh do Hội LHPN phường Long Hưng cung cấp

(CT) - Hội LHPN phường Long Hưng, quận Ô Môn, vừa ra mắt Tổ liên kết phụ nữ may gia công, với 20 thành viên (ảnh).

Theo chị Tô Thành An, Chủ tịch Hội LHPN phường, tham gia tổ liên kết, các chị em có thu nhập khoảng 180.000-200.000 đồng/ngày; đặc biệt Hội liên hệ đầu ra ổn định cho toàn bộ sản phẩm của chị em... Các thành viên tổ sinh hoạt định kỳ 1 quý/lần, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật may. Ngoài ra, Hội lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động.

Đây là mô hình thiết thực, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết