11/12/2023 - 18:16

Thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam 

(CT) - Ngày 11-12, tại TP Cần Thơ, Ban vận động thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA).

Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập hiệp hội.

Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (hiệp hội) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-BNV ngày 28-11-2023. Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực hiệp hội hoạt động. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại Đại hội thành lập VIETRISA, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã công bố quyết định và trao quyết định thành lập hiệp hội; đồng thời cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu các định hướng, góp ý, đề xuất các giải pháp giúp hiệp hội phát triển đúng hướng, thu hút nhiều hội viên và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Theo điều lệ và phương hướng hoạt động của VIETRISA, hiệp hội hoạt động vì phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt nam theo định hướng hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững, lấy mục tiêu chính là phục vụ và mang lại những lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cá nhân trong ngành hàng lúa gạo Việt nam. Đồng thời là cầu nối giữa Nhà nước với các bên liên quan trong ngành hàng lúa gạo để xây dựng, phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với bối cảnh mới về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, môi trường và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu ưu tiên của hiệp hội là tạo nền tảng chung để tập hợp, liên kết các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực của ngành hàng lúa gạo hình thành chuỗi giá trị, cùng chung sức xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, an toàn toàn thực phẩm. Đổi mới và phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam một cách bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, và góp phần phát huy giá trị văn hóa lúa gạo Việt Nam.

Các đại biểu được bầu vào Ban chấp hành VIETRISA

Bên cạnh thông qua các báo cáo, dự thảo điều lệ của VIETRISA và chương trình, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I của VIETRISA, đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành hiệp hội, cùng Ban thường vụ và Ban kiểm tra... Kết quả có 33 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành và 11 đại biểu được bầu vào Ban thường vụ. Trong Ban thường vụ có 1 Chủ tịch và 6 Phó chủ tịch. Ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được bầu làm Chủ tịch VIETRISA.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết