01/07/2008 - 09:05

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

(TTXVN)- “Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại một số địa phương điển hình có mức dư nợ cho vay lớn và có mức dư nợ cho vay thấp. Thành phần các Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội. Giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì thành lập các Đoàn và tổ chức cho các Đoàn đi kiểm tra tại các địa phương, thời gian kiểm tra dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2008'’- đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tại Thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 30-6.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận: Qua việc triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm học 2007-2008 cho thấy: với sự nghiêm túc tổ chức triển khai và chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị- xã hội, nên chương trình đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đến ngày 31-5-2008 đã có 748.224 học sinh, sinh viên được vay vốn với số tiền là 5.242 tỉ đồng...

Về việc giải ngân cho vay học kỳ I năm học 2008-2009, Phó Thủ tướng chỉ đạo: Bộ Tài chính tiếp tục bố trí đủ số vốn còn lại khoảng 4.050 tỉ đồng để Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục giải ngân cho học kỳ I năm học 2008-2009. Trong thời gian chờ báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay từ nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008, Bộ tài chính có trách nhiệm cân đối từ nguồn vốn nhàn rỗi chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội số vốn nêu trên để kịp thời thực hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên vào những ngày đầu tháng 8-2008.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tiếp tục thục hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên theo đúng quy định, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục theo học, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân cho vay năm học 2008-2009 trước ngày 30-11-2008.

Chia sẻ bài viết