24/06/2010 - 09:27

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 927/QĐ-TTg, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020, gồm 22 thành viên do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban gồm Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo (Phó Trưởng ban Thường trực), Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp xây dựng xã hội học tập. Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng xã hội học tập; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ bài viết