22/11/2019 - 20:44

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố 

(CT)- Ngày 22-11-2019, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND thành phố Cần Thơ họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Tại buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, các đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các tờ trình: Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2018; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ; Phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý các báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước của thành phố Cần Thơ; về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện cả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đối với tờ trình về quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ về phạm vi và đối tượng áp dụng, mức chi, nguồn chi... Đối với các tờ trình, dự thảo NQ, báo cáo khác, đại biểu đề nghị đánh giá sâu hơn về vai trò quản lý nhà nước, hiệu quả của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; rà soát, bổ sung dự toán chi bồi thường giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm để có phát sinh sẽ chi kịp thời…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. 

Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo NQ về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; Giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 của thành phố Cần Thơ; Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2020 của thành phố Cần Thơ. Đóng góp các nội dung trên, các đại biểu thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 05/2018/NQ-HĐND; khi NQ mới ban hành, các cơ quan liên quan cần hướng dẫn kịp thời để cơ sở thực hiện tốt việc quyết toán các khoản chi; tiếp tục giữ chế độ hỗ trợ trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực… Đối với việc giao biên chế, cơ quan soạn thảo cần phân tích làm rõ đơn vị, địa phương cũng như số liệu tăng giảm; cần có giải pháp tăng cường kiểm tra để giảm số lượng biên chế chưa sử dụng hết...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết