15/09/2022 - 11:38

Tập trung xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện 

(CT) -  Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ vừa hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2022-2023.

Các bé Trường Mầm non Tuổi Ngọc, quận Ninh Kiều trong hoạt động đầu năm học mới 2022-2023.

Các bé Trường Mầm non Tuổi Ngọc, quận Ninh Kiều trong hoạt động đầu năm học mới 2022-2023.

Với chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện”, năm học này, GDMN tập trung thực hiện các nhiệm vụ: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDMN; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN trong bối cảnh mới; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”; triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới. Đi đôi với thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp, GDMN tập trung nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới…

Thành phố hiện có 171 trường MN, mẫu giáo; gần 4.000 cán bộ quản lý, giáo viên MN; hơn 84% giáo viên đạt và vượt chuẩn.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết