13/12/2007 - 10:44

Tập trung xây dựng 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Quốc gia giáo dục ngày 12-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng thì các thành viên cần tiếp tục đóng góp tích cực và hiệu quả hơn về mô hình tổ chức cũng như tư vấn các chính sách nhằm đưa giáo dục đào tạo thực sự là nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau khi nghe ý kiến góp ý đầy tâm huyết của các thành viên cho nền giáo dục nước nhà, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của các thành viên, nhất là việc đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 1 (2001-2005), giai đoạn 2 (2006-2010) và đề cương chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2008-2020.

Về mục tiêu cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo phải tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, nhất là giáo dục đại học và hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó tập trung xây dựng 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành Thủ tướng yêu cầu, trong 3 năm tới phải có bước nhảy vọt về đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội, phấn đấu đến năm 2010 lao động được qua đào tạo đạt trên 50%. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những chính sách cụ thể về hỗ trợ, huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đào tạo nghề. Riêng về mức đóng học phí,

Thủ tướng cho biết: Các trường dân lập hoàn toàn tự chủ về tài chính, các trường công lập thì Chính phủ sẽ có qui định cụ thể đối với từng vùng, miền phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Thủ tướng khẳng định, Nhà nước tiếp tục dành ưu tiên cho giáo dục (trên 20% ngân sách) và có cơ chế phù hợp huy động nguồn lực tham gia vào lĩnh vực giáo dục như tạo điều kiện về đất đai và vốn để mở trường dân lập ở tất cả các cấp học...

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết