30/11/2022 - 09:02

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ:

Tập trung thực hiện chủ đề “Đổi mới - hướng về cơ sở - hướng về nạn nhân” 

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin TP Cần Thơ đã nỗ lực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt các phong trào “Hành động vì NNCÐDC”, thi đua “Vì NNCÐDC”, giúp hàng trăm nạn nhân ổn định cuộc sống. Với những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Chủ tịch Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ, cho biết:

Toàn hệ thống Hội đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Ðại hội Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Hội chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; kịp thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội. Công tác vận động, chăm sóc nạn nhân được triển khai và thực hiện đều khắp ở các địa phương với nhiều chương trình trợ giúp thiết thực. Hoạt động tuyên truyền được đổi mới, đa dạng với sự tham gia của nhiều tổ chức, ban, ngành, đoàn thể. Công tác khen thưởng được quan tâm, góp phần động viên cán bộ, hội viên và nạn nhân có thêm nghị lực tiếp tục phấn đấu.

Bên cạnh đó, Hội chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, phong trào theo quy định, từ đó kịp thời đề ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện các hoạt động, phong trào ngày càng tốt hơn. Thông qua các hoạt động, phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu, được chính quyền, địa phương, các cấp Hội tuyên dương.

Ðiều kiện hoạt động của các cấp Hội được UBND thành phố và quận, huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Hiện nay, tất cả xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội. Tuy nhiên, hoạt động của cơ sở Hội ở một số địa phương còn khó khăn về kinh phí, chế độ thù lao thấp; một số cán bộ Hội lớn tuổi, thành viên trong Ban Chấp hành thay đổi nhiều nên hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Ðể công tác vận động và chăm sóc NNCÐDC đạt hiệu quả, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã tập trung thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tập trung rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, cuộc sống NNCÐDC để xây dựng kế hoạch vận động. Các cấp Hội chọn những chương trình chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân phù hợp với hoàn cảnh và hướng tới mục tiêu bền vững; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp trong vận động và tổ chức thực hiện; xây dựng nhân rộng các mô hình chăm sóc nạn nhân dựa vào cộng đồng. Ðiển hình, Quận hội Bình Thủy thực hiện 2 mô hình chăm sóc nạn nhân “Chung tay chăm sóc suốt đời NNCÐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng” và “Tổ y tế cộng đồng chăm sóc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại hộ gia đình”; huyện Cờ Ðỏ có mô hình “Trợ vốn không lãi”... Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội luôn phối hợp các đoàn thể nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất, giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố ra lời kêu gọi hưởng ứng Phong trào “Hành động vì NNCÐDC”. Các cấp Hội đã tham mưu UBND cùng cấp phát hành thư ngỏ, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố; đặt thùng ủng hộ chăm sóc NNCÐDC tại các trường học, bưu điện và bệnh viện... Kết quả, có hàng trăm tập thể và hàng ngàn cá nhân ủng hộ Hội với tổng trị giá trên 40 tỉ đồng.

Qua các mô hình, phong trào, sự quan tâm của các ngành, các cấp và những đóng góp, nghĩa cử cao đẹp của tổ chức, cá nhân đã giúp nạn nhân thêm ấm lòng, vơi đi nỗi đau, tiếp tục lao động, học tập, có nghề nghiệp, việc làm... vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động chăm sóc NNCÐDC. Ảnh: X.ÐÀO

Xin bà cho biết, Hội NNCÐDC/dioxin thành phố đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như thế nào trong nhiệm kỳ 2022-2027 ?

- Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội sẽ tập trung thực hiện chủ đề “Ðổi mới - hướng về cơ sở - hướng về nạn nhân”, tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Sau Ðại hội, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy phong trào “Hành động vì NNCÐDC”; phát huy truyền thống “Ðoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCÐDC” nhằm thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu của các cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Ðồng thời, tập trung xây dựng Hội vững mạnh với đội ngũ cán bộ, hội viên tâm huyết, nhiệt tình, uy tín tại địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là chương trình chăm lo giúp đỡ NNCÐDC, công tác truyền thông, công tác thi đua... quyết tâm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ðể thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội đề ra, Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ sẽ xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành cụ thể, rõ ràng; phát huy vai trò của các thành viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Hội. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng của Hội gắn liền với vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động...

Xin cảm ơn bà!

KIM XUÂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết