04/07/2008 - 07:54

Thanh tra Chính phủ

Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng ở địa phương

* Việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn hạn chế

Từ nay đến cuối năm, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung vào việc rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng ở địa phương; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội theo kế hoạch, đặc biệt là cuộc thanh tra diện rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành Thuế.

Thanh tra Chính phủ nhận định: Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt, khiếu kiện đông người tiếp tục gia tăng. Nội dung khiếu nại chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, trong đó có nhiều vụ việc đã được giải quyết nhiều lần, kể cả đã có quyết định giải quyết cuối cùng; tập trung tố cáo cán bộ cấp cơ sở tiêu cực, tham nhũng, bao che cho cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật. Công tác thanh tra có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn, bám sát chương trình kế hoạch, hạn chế chồng chéo, trùng lắp. Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra chưa được triệt để, nhất là trong thực hiện xử lý hành chính, xử lý thu hồi tài chính, tài sản vi phạm. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra kết thúc 2.923/4.126 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đã triển khai. Kết quả thanh tra phát hiện tổng giá trị sai phạm trên 1.700 tỉ đồng, gần 46.000 USD; kiến nghị xử lý hành chính 110 tập thể, 610 cá nhân; kiến nghị xử lý hình sự 22 vụ việc. Các sai phạm chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là vi phạm quy định về đấu thầu, thi công sai thiết kế, đưa vật tư, thiết bị vào công trình không đúng chủng loại; nghiệm thu thanh quyết toán sai khối lượng thực tế; trong lĩnh vực tài chính là quản lý ngân sách lỏng lẻo, thu chi sai quy định, trốn thuế, nợ đọng thuế, chiếm dụng vốn...

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm cho thấy vẫn còn một số hạn chế như: Việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, kê khai tài sản, thu nhập và tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm còn chậm. Hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng chưa cao; chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm ở địa phương còn lúng túng, chưa đi vào chiều sâu. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn hạn chế; chế độ thông tin, báo cáo chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời... Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố điều tra 211 vụ án tham nhũng với 534 bị can; tổng giá trị tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được xác định là 251,6 tỉ đồng; đã thu hồi, phong tỏa được 204,3 tỉ đồng.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết