05/07/2019 - 22:27

Tập trung nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng 

(CT)- Ngày 5-7-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII) của Đảng, sơ kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Mai Thanh Dân trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đồng chí Mai Thanh Dân trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp đồng bộ trên các mặt công tác sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng năm đề ra nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực, có tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng như: tổ chức các hội nghị chuyên đề; tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cấp ủy cơ sở; đối thoại với cấp ủy cơ sở trực thuộc… Qua đó, kịp thời hỗ trợ, giúp cơ sở giải quyết khó khăn cũng như đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra; kết nạp 1.733 đảng viên, đạt 144,42% kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thi hành Điều lệ Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nâng lên…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị được quan tâm thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối đã kết nạp 207 đảng viên, đạt 82,80% kế hoạch năm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện đúng quy định, quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đảng các cấp phối hợp tốt với chính quyền, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; từng bộ phận phòng, ban, cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, đề ra các giải pháp sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đạt hiệu quả toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị các cấp ủy phối hợp chính quyền rà soát để tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 cũng như nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm bảo vệ chính trị nội bộ...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết